Reiki

O Reiki

Reiki je univerzální léčivá energie. Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Reiki je metoda práce s energií v těle i auře skrze energetické body, doplnění univerzální vesmírné (Rei) energie (Ki) do biopole člověka, léčení zdravotních obtíží a předcházení jim.

REIKI:

  • je přírodní léčba
  • je umění jemného přikládání rukou
  • zbavuje tělo škodlivin
  • povzbuzuje a uvolňuje blokády
  • harmonizuje energegické proudy v těle
  • proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba
  • lze posílat na libovolné vzdálenosti
  • lze posílat do minulosti i do budoucnosti

Reiki terapie

přikládáním dlaní na celé tělo, kdy se předává skrze terapeuta energie Reiki, se harmonizují čakry v těle a nastává celkově harmonizující a očišťující proces vedoucí k lepšímu zdraví, spánku a psychické pohodě.

Zasvěcení do Reiki

1. stupeň

působí hlavně na fyzické úrovni, tzn. že se např. tělo začne detoxikovat, upraví se doba spánku a dojde k celkovému zklidnění mysli. Techniky 1. stupně můžeme používat pro léčbu - harmonizaci sebe sama i druhých prostým přikládáním dlaní.

2. stupeň

zvyšuje se intenzita energie, zkracuje doba potřebná k léčení, žák se učí pracovat se 3 symboly Reiki. Energie působí již na emocionální úrovni, takže se upravují vztahy mezi lidmi, energií Reiki pomocí symbolů můžeme působit na dálku, můžeme také posílat tuto léčivou energii do minulosti i budoucnosti a čistit zde různé emocionální bloky a závislosti.

3. stupeň

je určen pro absolventy 1. a 2. stupně, kteří chtějí dále pracovat na sobě a svém duchovním vývoji. Žákovi jsou iniciovány mistrovské energie formou čtvrtého/mistrovského symbolu Reiki, se kterým se učí pracovat. Intenzita energie na III. stupni Reiki se dále zvyšuje a dostává se do hlubokých úrovní vědomí. Tímto stupněm se stáváte Mistry reiki a můžete si dále vybrat, zda budete chtít zasvěcovat a stát se Reiki Mistr-Učitel.